Planidoo maakt organiseren eenvoudig.
Wat is Planidoo? Ik doe mee
Planidoo - home

Welke info vind je in de milieuvergunning van de zaal?

Inhoudsopgave

  Vlarem-reglementering

  Vlarem staat voor Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning. Zalen waarin dansactiviteiten georganiseerd worden

  vallen onder de Vlarem-reglementering. Men spreekt in dit geval over “ingedeelde inrichtingen”. Dergelijke zalen moeten een milieuvergunning hebben, waarin de brandveiligheidsnormen en geluidsnormen beschreven worden. Je mag ervan uitgaan dat de zaal voldoet aan strenge brandveiligheidsvoorschriften. Je gebruikt de muziekinstallatie van de zaal en respecteert de geluidsnormen.

  Andere danszalen

  Ook voor andere zalen is het belangrijk dat er veilig gefeest wordt. Daarom schrijven de meeste gemeentes een politieverordening, waarin de richtlijnen die de gemeente oplegt aan zalen zonder milieuvergunning beschreven staan. Welke zalen vallen hieronder?

  Deze zalen noemt men “niet-ingedeelde inrichtingen”.

  Vlarem-regels of gemeenteregels?

  Zalen die onder de Vlarem-reglementering vallen, houden zich aan de geluidsnormen vermeld in de milieuvergunning. De geldende geluidsnorm is afhankelijk van factoren zoals de isolatie van het gebouw, de omgeving en het tijdstip van de activiteiten.

  De niet-ingedeelde inrichtingen houden zich aan een maximum niveau van 85 dB LAeq 15min (geen meldingsplicht of bijkomende maatregelen nodig) of een maximum niveau van 95 dB LAeq 15min (meldingsplicht en bijkomende maatregelen in acht houdend). Vraag je je af wat deze geluidsgrenzen precies inhouden? Lees dan meer over de Geluidsnormen.

  Het sluitingsuur dat een gemeente oplegt, geldt enkel voor de niet-ingedeelde inrichtingen. De ingedeelde inrichtingen houden zich aan het sluitingsuur dat vermeld wordt in de milieuvergunning. Vermeldt men geen sluitingsuur in de milieuvergunning, dan geldt er een sluitingsuur tussen 3u en 7u ’s ochtends (uitgezonderd zon- en feestdagen).

  Tips