Planidoo maakt organiseren eenvoudig.
Wat is Planidoo? Ik doe mee
Planidoo - home

Geluidsnormen

Inhoudsopgave

  Draag zorg voor de oren van je publiek! Om gehoorschade de voorkomen, heeft men een wetgeving opgesteld i.v.m. geluidsnormen. Je leest er alles over in de brochure Geluidsnormen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

  Wij geven hier een beknopt overzicht mee van de drie geluidsniveaus waaruit je keuze hebt voor je evenement en de bijhorende verplichtingen.

  Geluidsniveaus worden uitgedrukt in decibels (dB). Omdat het belangrijk is het geluidsniveau te meten over een bepaalde periode en niet op één moment, wordt de grootheid LAeq gebruikt.

  Bv. 85 dB LAeq 60min is een gemiddeld geluidsniveau van 85 decibel gemeten over de periode van 60 minuten.

  De geluidsnormen hebben twee functies, enerzijds het voorkomen van gehoorschade en anderzijds het beperken van de geluidsoverlast. Afhankelijk van je gekozen locatie zal een andere geluidsnorm gelden. Er zijn drie mogelijkheden:

  Muziekactiviteiten met een maximaal niveau van 85 dB (A) LAeq 15min

  Dit geluidsniveau vind je bijvoorbeeld in een praatcafé of een restaurant. De muziek dient enkel als achtergrondmuziek en is niet dansbaar. Liveoptredens hebben bijna altijd een hoger geluidsniveau dan 85dB (A) LAeq 15min.

  Je hoeft geen maatregelen voor gehoorbescherming te treffen en je hoeft geen geluidsmeting te doen.

  Muziekactiviteiten luider dan 85 dB (A) LAeq 15min met een maximaal niveau van 95 dB (A) LAeq 15min

  Dit is het geluidsniveau van kleine fuiven, dansoptredens, liveoptredens van stillere genres, concerten in akoestisch gedempte ruimtes, …

  Je vraagt de toelating van de gemeente en neemt bijkomende maatregelen:

  Je kan gebruik maken van een geluidsbegrenzer die het geluidsvolume regelt, maar dit is geen verplichting.

  Muziekactiviteiten luider dan 95 dB (A) LAeq 15min met een maximaal niveau van 100 dB (A) LAeq 60min

  Dit is het geluidsniveau van rockconcerten, grote fuiven, discotheken, …

  Je vraagt de toelating van de gemeente en neemt bijkomende maatregelen:

  Je kan gebruik maken van een geluidsbegrenzer die het geluidsvolume regelt, maar dit is geen verplichting.

  Reglementering i.v.m. geluidsnormen voor je zaal

  Welke geluidsnorm van toepassing is, is afhankelijk van de categorie waarin je zaal valt. Is de zaal een ingedeelde of niet-ingedeelde inrichting? Dat staat beschreven in de milieuvergunning van de zaal. Je kan bij de gemeente een uitzondering aanvragen op de geldende geluidsnormen, als je voor jouw activiteit meer decibels uit de boxen wil laten knallen.

  Reglementering i.v.m. geluidsnormen voor de omgeving

  Vergeet niet dat er niet alleen geluidsnormen bestaan voor de muziekactiviteit zelf, maar ook voor de omgeving van de muziekactiviteit. Zo moet de overlast voor de buurt beperkt worden. In het toekennen van een milieuvergunning wordt altijd rekening gehouden met het gebied waarin de zaal gelegen is.

  Verder bestaat er ook wetten rond het verbod op nachtlawaai en rond burenhinder. Deze wetten kunnen altijd ingeroepen worden door de politie als er klachten komen tijdens je activiteit.

  Vraag altijd even bij de gemeente na wat de richtlijnen zijn.

  Is jouw gemeente al een Planidoo-gemeente? Dan vind je in de werkomgeving op Planidoo alle info terug over de aan te vragen vergunningen. Ontdek alle lokale info door je gratis te registreren en een project aan te maken.

  Evenement aanmaken

  Tips