Planidoo maakt organiseren eenvoudig.
Wat is Planidoo? Ik doe mee
Planidoo - home

Hoe verzeker je je organisatie en je medewerkers?

Inhoudsopgave

  Je vraagt je af welke verzekeringen interessant of zelfs nodig zijn voor je organisatie en je medewerkers? We zetten de belangrijkste verzekeringen op een rijtje. Voor meer info ga je best even langs bij je verzekeringsmakelaar.

  Maak zeker een pro/con-lijstje als het op verzekeringen aankomt. Soms is het sop de kolen niet waard en betaal je meer aan de verzekering dan aan de kosten als het fout gaat. Verzeker eerst de grootste risico’s en bekijk dan hoeveel van je budget nog over is om bijkomende verzekeringen af te sluiten.

  Hou bij al deze polissen in het achterhoofd dat een verzekering je niet vrijstelt van schuld. De berokkende schade mag niet veroorzaakt zijn door eigen schuld, actieve daad of nalatigheid. Informeer je hierover bij je verzekeringsmakelaar. Bevraag je daarnaast over het bedrag van de franchise in de polissen. Er wordt soms een bedrag bepaald dat de verzekerde zelf moet betalen als er kosten zijn. Alle kosten daarboven worden gedekt door de verzekeraar. De franchise zal ook vaak bepalen of je een verzekering al dan niet afsluit. 

  Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA)

  Je bent met deze polis verzekerd voor twee zaken: materiële en lichamelijke schade aan derden. Je sluit deze verzekering af voor je vereniging of voor de duur van je activiteit. Controleer of de activiteiten die je plant goed omschreven worden in de polis. Ga daarnaast ook na wie de derden zijn, waarvan sprake in de polis. Als de ene medewerker een letsel toebrengt aan de andere medewerker, wordt dit dan ook gedekt door de verzekeraar?

  Opgelet! Deze polis staat los van je persoonlijke BA-polis. Het is de bedoeling dat je een BA-polis afsluit voor je organisatie of je activiteit (tijdelijke BA-polis). Als je geen BA-verzekering afsluit voor je vzw of je feitelijke vereniging, dan kunnen de kosten voor de schade verhaald worden op de vzw of de verantwoordelijke persoon zelf. De persoonlijke BA-verzekering komt enkel tussen als er materiële of lichamelijke schade berokkend wordt aan derden in je privéleven.

  Deze verzekering ontlast je ook niet van alle mogelijke schuld. Je moet kunnen aantonen dat de activiteit goed georganiseerd werd en dat je de risico’s zo klein mogelijk gehouden hebt.

  Verenigingen die met vrijwilligers werken, zijn soms verplicht een BA-verzekering af te sluiten. Dit is het geval als de organisatie een vzw, een feitelijke vereniging afhankelijk van een koepel of een feitelijke vereniging met leden is. Deze verplichting geldt niet als de organisatie een onafhankelijke feitelijke vereniging is (de vereniging bestaat enkel uit vrijwilligers). Deze verenigingen kunnen wel volledig gratis een vrijwilligersverzekering afsluiten (zie verder).

  Verzekering rechtsbijstand

  Dit kan al als een rubriek in je BA-polis opgenomen zijn. Zorg ervoor dat je niet dubbel verzekerd bent. Met deze verzekering kan je rekenen op rechtsbijstand bij betwisting van schadegevallen.

  Verzekering lichamelijke ongevallen

  Voorzie je deze verzekering voor je leden, dan zijn de kosten gedekt van alle lichamelijke ongevallen. Je kan dit ook afsluiten voor alle deelnemers, maar dan stijgt de prijs natuurlijk enorm. Bij uitzonderlijk risicovolle activiteiten denk je hier misschien wel beter over na.

  Vrijwilligersverzekering

  Je kan een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij je provincie, die een BA-verzekering, rechtsbijstand en een verzekering lichamelijke ongevallen omvat.

  Wil je meer weten over de gratis vrijwilligersverzekering die jouw provincie aanbiedt? Kijk snel in de projectomgeving op Planidoo onder Organisatie > Medewerkers > Verzekeringen afsluiten voor je medewerkers. Door je gratis te registreren en in te geven waar jij je activiteit organiseert, krijg je vanzelf de lokale info voor jouw activiteit te zien!

  Evenement aanmaken

  Tips