Planidoo maakt organiseren eenvoudig.
Wat is Planidoo? Ik doe mee
Planidoo - home

Locatie en materiaal verzekeren

Inhoudsopgave

  Je vraagt je af welke verzekeringen interessant of zelfs nodig zijn voor je locatie en het aanwezige materiaal? We zetten de belangrijkste verzekeringen op een rijtje. Voor meer info ga je best even langs bij je verzekeringsmakelaar.

  Maak zeker een pro/con-lijstje als het op verzekeringen aankomt. Soms is het sop de kolen niet waard en betaal je meer aan de verzekering dan aan de kosten als het fout gaat. Verzeker eerst de grootste risico’s en bekijk dan hoeveel van je budget nog over is om bijkomende verzekeringen af te sluiten.

  Hou bij al deze polissen in het achterhoofd dat een verzekering je niet vrijstelt van schuld. De berokkende schade mag niet veroorzaakt zijn door eigen schuld, actieve daad of nalatigheid. Informeer je hierover bij je verzekeringsmakelaar. Bevraag je daarnaast over het bedrag van de franchise in de polissen. Er wordt soms een bedrag bepaald dat de verzekerde zelf moet betalen als er kosten zijn. Alle kosten daarboven worden gedekt door de verzekeraar. De franchise zal ook vaak bepalen of je een verzekering al dan niet afsluit. 

  Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering Tent

  Deze polis verzekert de materiële of lichamelijke schade ontstaan door bijvoorbeeld het wegwaaien van een tent op je evenement. De schade die de tent zelf oploopt, is echter niet opgenomen in de polis. Daarvoor moet je een verzekering alle risico’s afsluiten.

  Objectieve aansprakelijkheidsverzekering (OA) in geval van brand of ontploffing

  Deze verzekering is verplicht voor de uitbater van de zaal met dansgelegenheid waarin je een activiteit organiseert. Deze polis dekt de kosten van bezoekers of toevallige passanten die gewond raken bij een brand of een ontploffing. Dit is een andere insteek dan die van de brandverzekering. Die dekt enkel de schade aan roerende en onroerende goederen bij brand. Waarin de twee nog verschillen, is dat er bij de OA-polis geen fout moet bewezen worden, enkel een oorzakelijk verband tussen het gebeurde en de gevolgen ervan voor de bezoeker of de passant.

  Brandverzekering

  Normaalgezien moet de uitbater van een zaal een brandverzekering afgesloten hebben. Vraag de uitbater echter om de brandpolis te mogen inkijken. Hierin moet namelijk vermeld staan dat de uitbater afstand doet van verhaal tegenover de organisator. Doet hij geen afstand van verhaal, dan sluit je best zelf nog een aparte brandverzekering af.

  Je kan ook een brandverzekering afsluiten voor inboedel. Organiseer je bijvoorbeeld een tentoonstelling, dan kan dit een interessante piste zijn.

  Contractuele aansprakelijkheidsverzekering

  Dit is een polis die de kosten dekt van schade aan toevertrouwde zaken (gehuurde of geleende items) of schade die niet door de brandverzekering gedekt is. Schade toegebracht door derden is niet opgenomen in deze polis. Hou daar rekening mee.

  Verzekering alle risico's

  Onder alle risico’s verstaan we brand, vandalisme, storm, diefstal, … Opgelet, want diefstal zonder sporen van braak zal nooit verzekerd zijn. Deze verzekering dekt dus de schade aan de in de polis opgelijste voorwerpen. Het wordt vooral interessant als het dure dingen zijn. Weet dat de verzekerde voorwerpen geen eigendom hoeven te zijn van diegene die de polis afsluit.

  Evenementenverzekering

  Informeer hiernaar als je een groot evenement organiseert. Zorg er wel voor dat je niet dubbel verzekerd bent, want in de evenementenverzekering zitten heel wat van de bovenstaande polissen inbegrepen.

  Polis slecht weer

  Een interessante polis als je een openluchtevenement plant. Hij dekt schade die door slecht weer of door annulering door slecht weer wordt toegebracht. Het spreekt voor zich dat dit een vrij dure polis is.

  Tips