Planidoo maakt organiseren eenvoudig.
Wat is Planidoo? Ik doe mee
Planidoo - home

Hoe kan je vrijwilligers vergoeden?

Inhoudsopgave

  Update: 26/10/2017, Wim Meulders

  Workshoppers, lesgevers, lezers, toogmedewerkers, kassamedewerkers en andere vrijwilligers ... kunnen op vrijwillige basis hun diensten aanbieden maar je kan hen ook vergoeden. Enkele opties daarvoor zijn:

  Forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers

  Je kan een vrijwilliger vergoeden via een forfaitaire onkostenvergoeding. Het bedrag moet duidelijk vermeld worden in de overeenkomst met de vrijwilliger en je moet je houden aan de wettelijke bepaalde maxima:

  De vrijwilliger moet zelf bijhouden hoeveel onkostenvergoedingen hij/zij al gekregen heeft voor vrijwilligerswerk per kalenderjaar. Als de maxima overschreden worden, worden de inkomsten van dat jaar belastbaar. Meer info hierover lees je op de website van FOD Financiën.

  Met deze regeling moet je oppassen in het geval van de artiest. Een kunstenaar mag immers voor artistieke prestaties de kleine vergoedingsregeling en de vrijwilligersvergoeding in hetzelfde kalenderjaar niet cumuleren. De kunstenaar mag wel in hetzelfde kalenderjaar de kleine vergoedingsregeling voor artistieke prestaties cumuleren met de vrijwilligersvergoeding voor niet-artistieke prestaties.

  Reële onkostenvergoeding voor vrijwilligers

  Gebruik je dit systeem, dan bezorgt de vrijwilliger aan de organisator een kostennota waarin de gemaakte kosten worden bewezen d.m.v. tickets.

  Deze reële onkostenvergoedingsregeling kent geen maxima, maar buitensporige bedragen worden niet aanvaard.

  Verplaatsingskostenvergoeding

  Zijn er ook verplaatsingskosten? Dan maakt de vrijwilliger een overzicht, waarin de dag van de verplaatsing, van waar en naar waar, de reden van de verplaatsing en het aantal kilometers opgesomd worden. De huidige kilometervergoeding (vanaf 1/07/16) voor verplaatsingen met de auto, motorfiets of bromfiets bedraagt € 0,3363/km.

  Je mag een vrijwilliger vergoeden voor verplaatsingen met het openbaar vervoer, de eigen auto of de fiets, maar er geldt wel een maximum. De vergoeding mag nooit meer bedragen dan 2000x de kilometervergoeding voor de auto. Die bedraagt momenteel € 0,3363/km.

  Combinatie van een forfaitaire onkostenvergoeding en verplaatsingskostenvergoeding

  Een vrijwilliger mag tijdens éénzelfde kalenderjaar de forfaitaire onkostenvergoeding en de reële onkostenvergoeding niet combineren. Wat wel mag is een forfaitaire vergoeding combineren met een verplaatsingsvergoeding.

  Hoe in de boekhouding verwerken?

  Deze onkostenvergoedingen moeten door de organisatie in de boekhouding vermeld worden bij de werkingskosten en niet bij de personeelskosten. Er moeten ook geen belastingen of btw betaald worden, geen fiscale fiches opgemaakt worden of geen bijdragen voor de sociale zekerheid betaald worden (zolang de maxima gerespecteerd worden). Het nadeel voor jouw vrijwilligers is dat ze hiermee geen pensioen en sociale bescherming opbouwen.

  Vrijetijdswerk

  Vanaf 1 januari 2018 kan je tot 6000€ per jaar (500€ in een maand) onbelast en vrijgesteld van RSZ bijverdienen. Er zal een electronische registratie voor nodig zijn en mogelijk gaat dit ook invloed hebben op de andere mogelijke "vergoedingen". Van zodra alles duidelijk is, wordt deze pagina aangepast. ‘Inkomens die voortkomen uit vrijetijdswerk, specifieke functies in de non-profitsector, zullen vanaf 1 januari 2018 voor maximum € 500 per maand vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen en belastingen.’  Vrijetijdswerk zal dus géén vrijwilligerswerk zijn maar een nieuw statuut. Het statuut zal enkel toegankelijk zijn voor mensen die minstens voor 4/5 tewerkgesteld zijn in het kader van een hoofdactiviteit of voor gepensioneerden. Wie halftijds werkt, wie werkloos is, een leefloon ontvangt, kan niet van dit regime genieten. Het zou ook van toepassing zijn op de deeleconomie indien het platform hier geregistreerd is. De activiteiten voor verenigingsleven en klussen zijn ondertussen vastgelegd in twee lijsten die we hierbij integraal meegeven:

  Verenigingen

  Burger naar Burger

   

  Van zodra er meer info beschikbaar is over Vrijetijdswerk of andere nuttige informatie over organiseren, vind je het op Planidoo!

  Tips

  1. Planidoo - 2DS vzw

   Stop met zoeken naar informatie, gebruik Planidoo, hét gratis online platform waarmee de organisatie van vrijetijdsactiviteiten en evenementen met familie, vrienden, buren en/of vereniging gesmeerd loopt. Super handig én eenvoudig. 

   Doe meteen mee!

   Eerst wat meer weten over Planidoo? Ontdek hier de TOOLS om van jouw evenement een grandioos succes te maken.